För att kunna styra material- och produktionsflödena i Lemonts verksamheter behövs ett väl fungerande affärssystem. En slags ”spindel i nätet” som hanterar och effektiviserar hela kedjan i vår produktion – från ordermottagning till utleveranser. Lemont använder Monitor, ett välkänt affärssystem för tillverkande industri. Det används i hela organisationen för både kort- och långsiktig produktionsplanering samt för prognoshantering från våra kunder och till våra leverantörer.

Systemet kan dessutom anpassas till våra kunders behov av information. Monitor möjliggör en utökad interaktion med våra kunder vilket i sin tur medför en utvidgad tillgång till produktions- och leveransdata. Utifrån beställarens specifikation kan vi bryta ner produktionsdata till detaljnivå och därmed i ännu högre grad garantera våra leveranser.

För att ytterligare utveckla vår produktionsstyrning och kompetens inom Monitor har vi ett fortlöpande utbildningsprogram med all berörd personal.


Jan-Erik Nordström, Monitor Industriutveckling AB, som arbetat i 14 år med implementering av systemet hos många företag:

– Lemont är ett företag som verkligen nyttjar Monitor för att arbeta effektivt. Man visste från första dagen vad man ville uppnå med systemet.

– Lemont tänker praktiskt och är duktiga på att ta till sig och använda verktygen som finns i Monitor.
Även om man inte kan allt så finns en hög ambition att bli bättre. Jag besöker Lemont regelbundet och de blir bättre hela tiden.

– Användandet är spritt i hela produktionen och alla kan rapportera och hämta underlag, information etc ur Monitor. Personalen har dessutom stor kunskap, engagemang och en vilja att lära mera, det är en klar framgångsfaktor i detta fall.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.