Lemont är idag ett högteknologiskt verkstadsföretag som levererar del- och helhetslösningar till våra kunder.

Lemont är en kvalificerad produktionspartner med högteknologisk maskinpark inom maskinbearbetning och plåtbearbetning

Vi erbjuder problemlösning, konstruktion, tillverkning, logistik lösningar. Systemlösningar från idé till produktionsflöden, specialmaskiner till kunder inom energi-, skogs- och stålindustrin.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.