Lemont AB, Ludvika som ingår i Inducore AB, Västerås har förvärvat Logweld AB med verksamheter i Nyhammar och Borlänge. Logweld, som omsätter ca 50 miljoner kronor är ett svetsföretag med kunder bl a inom skogs-, energi och industrisektorerna.

”Med förvärvet av Logweld tar vi ett steg framåt och stärker vår position som helhetsleverantör inom svetsning, bearbetning, ytbehandling och montage. Logwelds kunnande, kompetens och kundbas kompletterar oss väl. Logwelds kunder är världsledande inom sina områden och de har en långsiktig strategisk position på marknaden” säger Tomas Olofsson, VD i Lemont.

”Att sälja företaget har varit ett stort och svårt beslut för oss, men med Lemont som nya ägare ser vi möjligheter att ytterligare kunna utveckla bolaget och säkerställa våra kunders behov” säger Per Eriksson, delägare och VD i Logweld.

”Med Per Eriksson kvar i rollen som VD säkerställer vi att Logweld fortsätter att skapa värde för våra kunder samtidigt som vi tillsammans skall utveckla bolaget in i framtiden” avslutar Tomas Olofsson.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.