Vi välkomnar Johan Wikström som ny-gammal medarbetare på Lemont.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.