Roger Karlsson har den 1 november tillträtt som marknadschef och inköpschef på företaget.

Han är sedan tidigare Vice VD och ekonomiansvarig, Han kommer nu även att vara marknads och inköpsansvarig i företaget.

Roger ser fram emot att få arbeta med marknads- och inköps frågorna som han arbetade mycket med när han var VD på GIA i Grängesberg numera Atlas Copco GIA.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.