Kvalitet & miljö är högprioriterade områden och hörnstenar i Lemonts alla verksamheter. Engagemanget för kvalitets- och miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och bedrivs i egenutformade verksamhetsmodeller där vi utgår ifrån standarderna ISO 9001 och ISO 14001.

Mätbara mål och ständiga förbättringar utgör en central del av det kvalitets- och miljöarbete som varje anställd hos Lemont förväntas bidra aktivt till.

Lemont AB är certifierat till standarderna:

9001 7564 02sv 14001 7565 02sv Certifikat EN 15085 2019 01 25 Certifikat ISO 3834 2019 01 25
 ISO9001:2015 ISO14001:2015  EN15085-2 ISO 3834-2:2005