Lemonts verksamheter bedrivs inom affärsområdena Energi, Skog och Industri. Övergripande finns ett basutbud av produktionsengagemang som sedan skräddarsys efter kundens behov och specifikationer.

Produktionsengagemang

Utifrån ett basutbud av produktionsengagemang kan kunden välja den typ av produktion och tjänster som passar bäst för uppdraget.

  1. Avtal med helhetsengagemang
  2. Uppdrag med ledtidssavtal för produktion inklusive logistik
  3. Mekanisk konstruktion och tillverkning
  4. Production on demand

 

I Lemonts produktionsverksamheter ingår:

Arborrning, Borrning, Fräsning, Kapning, Svarvning, Trådgnistning, Slipning, Bandslipning, Svetsning, Gasskärning, Finplasmaskärning, Koppar, Mässing, Aluminium, Stål, Rostfritt stål, Läcksökning, Provning, Industritvättning, Ytbehandling, Värmebehandling, Induktionshärdning, Montage, Transporter, Lagerhållning

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.