Tillverkning av komponenter för företag inom tung industri, exempel är tillverkningsuppdrag för bl a Morgårdshammar och Sund Birsta.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.