Tillverkning av komponenter för utrustning och maskiner inom skogsbruket, bl a till LogMax gripskördare samt EcoLogs skördare och skotare.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.