Tillverkning av komponenter, bl a till genomföringar, brytare och transformatorer för ABB Power Technology samt produktion av turbinskovlar till Siemens gas- och ångturbiner.

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.